แบบฟอร์มเสนอความต้องการ

ชื่อผู้เสนอความต้องการ *
ที่อยู่
เลขที่ *
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
กลุ่มผู้สนับสนุน
จำนวน *
ชื่อผู้สนับสนุน *
เลขที่ *
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ข้อมูลเสนอความต้องการ
หน่วยงานดำเนินการ *
ประเภทการเสนอความต้องการ *
สถานที่วาง/ดำเนินการ *
ชนิดขนาด และจำนวนวัสดุที่ใช้วาง/ดำเนินการ *
ขนาดพื้นที่จัดวาง/ดำเนินการ *
งบประมาณ (บาท) *
ลักษณะพื้นทะเล *
ระดับความลึกของนํ้า *
ระยะห่างชายฝั่ง *
ผังการจัดวาง
* หมายเหตุ : กรุณาเลือกอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไป เนื่องจากหากไฟล์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้เกินความล่าช้าในการอัพโหลดไฟล์
แผนที่พื้นที่วาง
* หมายเหตุ : กรุณาเลือกอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไป เนื่องจากหากไฟล์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้เกินความล่าช้าในการอัพโหลดไฟล์
รายละเอียดอื่น ๆ
แนบไฟล์
* หมายเหตุ : กรุณาเลือกอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไป เนื่องจากหากไฟล์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้เกินความล่าช้าในการอัพโหลดไฟล์
รหัสยืนยัน *