กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
วันที่จัดกิจกรรม

เพิ่มแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ชุมพร

วันที่ 14 ตุลาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักอนุรักษ์ ทช. ร่วมกับคณะกรรมการ ทช. จังหวัด และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ จัดวางปะการังเทียม จำนวน 892 แท่ง ฐานทุ่น..

17-10-2560

วางปะการังเทียมเพิ่มเสริมบ้านให้ปลา

วันที่ 9 กันยายน 2560 กรม ทช. โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน ที่ผ่านมา ร่วมกับประมงพื้นบ้าน เทศบาลป..

11-09-2560

เตรียมความพร้อมวางปะการังเทียมที่เหมาะสม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 กรม ทช. โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดและสำรวจพื้นที่จัดวางปะการังเทียมปีงบประมาณ พ.ศ..

29-08-2560

สำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมแผนวางปะการังเทียมทะเลประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 กรม ทช. โดยสำนักอนุรักษ์ ทช. จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียในการจัดวางปะการังเทียมปี 2561 ประกอบด้วยประมงพื้นบ้าน มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกา..

05-07-2560

ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะไข่ จ.ชุมพร ร่วมพิจารณาจัดวางปะการังเทียม

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 กรม ทช. โดย สำนักอนุรักษ์ ทช. จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดและสำรวจพื้นที่จัดวางปะการังเทียมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อฟื้นฟ..

23-05-2560

ปะการังเทียมพร้อม เตรียมจัดวางในทะเลฟื้นฟูทรัพยากร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 กรม ทช. โดย สำนักอนุรักษ์ ทช. ตรวจรับปะการังเทียม เพื่อนำไปจัดวาง ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำรวม 944 แท่ง พร้อมฐานทุ่นและทุ่นแสดง..

15-05-2560

วางปะการังเทียม ดูแลเกาะค้างคาว ระนอง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กรม ทช. โดย สำนักอนุรักษ์ ทช. ควบคุมการจัดวางปะการังเทียม เพื่อป้องกันการทำลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 1,048 แท่ง ทุ่นลอย 4 ล..

05-05-2560

ทช. ทบ. ร่วมกับจังหวัดพังงาจัดวางปะการังเทียม

วันที่ 23 เมษายน 2560 กรม ทช. โดย สำนักอนุรักษ์ ทช. เข้าร่วมจัดวางยุทโธปกรณ์เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์อุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล และแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเขาหลัก ..

24-04-2560

หน่วยงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกลุ่มเรือในพื้นที่ วางทุ่นคุ้มครองปะการัง

วันที่ 14 มีนาคม 2560 กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช.ที่ 3 (เพชรบุรี) ร่วมกับ กรมเจ้าท่า กรมประมง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร กลุ่มเรือประมง และกลุ่..

21-04-2560

จัดวางวางบ้านปลา จ.ระยอง เพิ่ม 24 จุด

วันที่ 24 มกราคม 2560 กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช.ที่ 3 (เพชรบุรี) ร่วมจัดวางซั้งเชือกกับกลุ่มประมงเรือเล็กแหลมเทียน ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง จำนวน 24 ชุด เพ..

27-01-2560
จำนวนทั้งหมด รายการ